Socialfag – viden og konkrete redskaber ift. elever i kognitive udfordringer

Socialfag

 

Vi har ligget lidt stille i en periode fordi vi har udviklet en intern uddannelse i Kalundborg kommune.

Vi startede op i onsdags d. 9/9 2015 med Hold 1, der består af 16 deltagere henholdvis lærere og pædagoger fra forskellige skoler i Kalundborg kommune,  alle har berøring med børn som er i kognitive udfordringer (ADHD og ASF).

Hvis I har nogle spørgsmål? eller er interesserede i uddannelsen, så skriv til os og så må vi se om vi kan strikke noget sammen til Jer.

Socialfag

Kalundborg kommune og Svallerup skole tilbyder i skoleåret 2015/16 en uddannelse for ressourcepersoner/akt-lærere/inklusionspædagoger der har berøringsflade med børn/elever/klasser, der har brug for specifik udvikling af kompetencer inden for sociale og personlige områder.

Jacob Thorsted, afdelingsleder og Marianne Glud, lærer fra Svallerup skole tager udgangspunkt i det projekt de havde startet sidste år, hvor enkelte skoler fik fælles kurser i specialpædagogiske tilgange.

Nu har alle skoler fået tilbuddet om at sende en medarbejder på en uddannelse på Svallerup skole, der varer 30 timer fordelt over 10 onsdage.

Indhold på uddannelsen:

 • Forståelse og viden om Autisme og ADHD.
 • Forstå hjernens opbygning og hvilke områder vi skal være opmærksomme på ift. planlægning af handlinger/tanker/følelser.
 • Udvikle og implementere værktøjer til brug ift. elever med ADHD/ASF. Arbejde med stress og hvilke faktorer vi kan forandre – så elevernes stress kan formindskes. Bruge elementer at TEACCH-tænkningen i forhold til at kunne skabe et visuelt baseret miljø på egen skole samt indretning af klasserum.
 • Forstå betydningen af søvn og sund kost.
 • Undervisningen vil veksle imellem teoretiske oplæg/praktiske øvelser.
 • Der vil efter hver kursusgang blive givet en hjemmeopgave som skal afprøves i egen praksis.
 • Uddannelsen vil indeholde en formidlingsdel i forhold til at holde små oplæg om de emner som berøres. Formidlingen også i forhold til forældredelen.

Værktøjer:

 • Skemaer og pictogrammer
 • Taktile dimser, veste og dyner
 • Sociale historier/udvikle sociale strategier
 • Kat kassen/kognitive redskaber/hjernen
 • Belønningssystemer
 • Visuel kompensationsredskaber ex. Timetimer, iPads m.m.

Uddannelsen har til formål, at udvikle de specialpædagogiske kompetencer i almenskolen, for derigennem at kunne støtte op om inklusionsarbejdet. Uddannelsen vil  skabe grundlag for et fælles sprog omkring de udfordringer som eleverne er i.  Uddannelsen er blevet oprettet på baggrund af efterspørgsel på specialpædagogisk viden i det almene skoleregi.

Kontakt os på

jacob.thorsted@kalundborg.dk

marianne.juul.glud@gmail.com

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s